Počasie

Aktuálne počasie

Teplota Vlhkosť Sila vetra

Denná teplota

Sila vetra

Smer vetra

Vlhkosť

Zrážky

História počasia (priemerné hodnoty za posledný mesiac)