Cyklochodník na Domaši chcú zreálniť, žiadajú naň financie z najnovšej výzvy MIRRI SR

Cyklistický chodník, ktorý má spojiť dve rekreačné oblasti na Domaši, konkrétne Dobrú a Tíšavu, chcú zreálniť. Obec Kvakovce preto na jeho realizáciu žiada dotáciu z najnovšej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 

Zavŕši sa tým päťročná aktivita obce Kvakovce, ktorej nezisková organizácia Domaša invest získala z Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou príspevok na prípravu potrebných projektových dokumentácií. Spracovaná projektová dokumentácia a právoplatné vydané stavebné povolenia predurčujú projekt na okamžitú realizáciu. Rozpočet projektu predstavuje približne 6,42milióna eur s DPH.

 

Plánovaná dĺžka chodníka je niečo vyše 12,5 kilometra, jeho šírka bude 4,5 metra plus krajnice v šírke 25 centimetrov z každej strany. Výstavba nových úsekov cyklistickej trasy na ľavostrannom brehu Domaše bude riešená formou asfaltovej komunikácie.

 

Chodník pre peších je naplánovaný priamo z obce Kvakovce do rekreačnej oblasti Domaša Dobrá s odbočkou k lyžiarskemu vleku, a to z dôvodu potenciálneho prepojenia Domaše so Slanskými vrchmi, následne bude pokračovať od hotela Garden z Dobrej na Tíšavu. V rámci trasy môže cyklista využiť návštevu vyhliadkového bodu na vrchu Bučky, jej súčasťou budú tiež odbočky k vodnej hladine či kostolíku na Trepci, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, ale aj odpočívadlá.

 

Cyklochodník vedie cez dva okresy a to Vranov nad Topľou a Stropkov. Prepojením dvoch najväčších stredísk sústredeného cestovného ruchu na Domaši sa zvýši turistický potenciál destinácie, čo bude mať za následok hospodárske oživenia celého regiónu. Obec má v pláne aj zakúpenie turistického vláčika.

 

Návštevnosť oboch stredísk sa pohybuje okolo 330 000 turistov.  Najfrekventovanejším obdobím je leto. Cyklotrasa rozšíri možnosti trávenia voľného času na Domaši počas celého roka, čo sa pozitívne prejaví na návštevnosti celého regiónu, v ktorom možno nájsť zaujímavé kultúrne, historické a prírodné pamiatky.

 

Vzorom pre obec Kvakovce je česká obec Lipno nad Vltavou, v ktorej rozumnými investíciami do základnej turistickej infraštruktúry dokázali v priebehu niekoľkých rokov podľa slov tamojšieho starostu vytvoriť viac ako 1000 pracovných miest. Rovnaký prístup zvolili na talianskom jazere Lago di Garda. Práve cyklochodníky dokážu byť hybnou silou udržateľného cestovného ruchu a nie je dôvod, aby tomu tak nebolo aj na Domaši.