Cyklotrasa Vranov – Domaša je už v príprave

Spríchodom jarných mesiacov sa začalo intenzívne pracovať na príprave projektovej dokumentácie plánovanej cyklotrasy, ktorá ma spojiť okresné mesto Vranov nad Topľou s vodnou nádržou Domaša. Trasa je súčasťou Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji. Mala by prispieť k prepojeniu Vranova nad Topľou so Stropkovom.

V súčasnosti je táto trasa napojenia prioritnou oblasťou riešenia cyklistickej komunikácie. Zahájila sa prípravná fáza vypracovania projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná k začatiu stavebných prác. Plánovaná cyklotrasa s východiskovým bodom v meste Vranov nad Topľou bude prechádzať katastrami obcí Majerovce, Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa až po priehradný múr. Navrhovaná cyklotrasa bude riešená predovšetkým ako segregovaná cyklistická cestička s voľnou šírkou koruny 3,5 m v extraviláne s najvyššou dovolenou rýchlosťou 15 km/hod, kde budú mať cyklisti a korčuliari obojsmerné pruhy šírky 1,5 m. Intenzita sa odhaduje na 200 cyklistov za hodinu. Uvedený úsek cyklistickej komunikácie predstavuje plánovanú novostavbu a modernizáciu v predpokladanej dĺžke 21,027 km.

Objednávateľom dokumentácie je Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. Vypracuje ju prešovská projektová kancelária Váhoprojekt, s.r.o., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Náklady na prípravu „Projektovej dokumentácie pre cyklistickú komunikáciu Vranov nad Topľou – RO Domaša“ sú vo výške 79 800 eur. Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu Výzva pre región 2020 dotáciou 45 000 eur. Aktivita je tiež realizovaná s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja ainformatizácie Slovenskej republiky cez program Podpora najmenej rozvinutých okresov. Ministerstvo poskytlo na tieto účely 29 161 €. Chýbajúcich 5,6 tis. eur sa budú v procese realizácie riešiť v roku 2021 z vlastných zdrojov samospráv. Pri realizácii projektu poskytuje odborné konzultácie Referát projektov Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

Počas prvých dvoch mesiacov roku 2021 sa uskutočnili stretnutia zástupcov OOCR HZ a HŠ a projekčnej kancelárie so starostami zainteresovaných obcí. Riešili v rámci nich trasovanie tak, aby vyhovovalo zpohľadu majiteľov pozemkov. Vmarci, keď už to umožnilo počasie, sa začali realizovať práce v teréne, čo znamená zameranie budúcej cyklistickej trasy. Dokumentácie pre jednotlivé obce by mali byť hotové v júni a v auguste 2021. Spracovaná dokumentácia bude následne slúžiť k územným konaniam a neskôr ako podklad pre stavebné konanie. Posledným a najnáročnejším krokom bude samotná výstavba cyklochodníka.

Kostrová sieť cyklotrás Prešovského kraja ja na mape:

Cycle Route 4834496 – via Bikemap.net Open Route in Bikemap App