DOMAŠSKÁ 10 na Eve – 7.ročník

Usporiadateľ: ​Mesto Vranov nad Topľou pod záštitou primátora Ing. Jána Ragana, obec Holčíkovce, reklamní partneri.

Termín: ​ 5. 7. 2019 (piatok – štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda).

Štart a cieľ: 10:15 hod – rekreačná oblasť Domaša, Eva, pizzeria
Palermo.

Trasa pretekov: Dva 5km okruhy; asfaltovou cestou od plážového ihriska pizzerie Palermo na Eve popri vodnej nádrži Domaša lesným chodníkom na časť Poľany k reštaurácii Koliba a späť.

Pre menej odvážnych je pripravená kategória fun run (len jeden 5km okruh) s rovnakým štartovným, medailou a občerstvením, s vecnými cenami pre prvých troch pretekárov a prvé tri pretekárky bez rozdielu veku.

!!!PRETEKY SÚ BEZ DETSKÝCH KATEGÓRIÍ!!

(Počet prihlásených štartujúcich je obmedzený na 250)

Kategórie: ​Muži: OPEN bez rozdielu veku
B 40-49 rokov
C 50-59 rokov
D nad 60 rokov
Ženy: OPEN bez rozdielu veku
E do 35 rokov
F od 35-49 rokov
G nad 50 rokov


Prezentácia: ​V deň pretekov od 7:00 do 9:45.


Štartovné: ​8€ pre online prihlásených na www.beh.sk,do pondelka – 1. júla 2019, 10€ na mieste v deň pretekov.

Občerstvenie: Na oboch okruhoch budú tri občerstvovačky (3x na 5km, 6x na 10km).

Štartovný balíček: V cene štartovného je pre každého online prihláseného pretekára zahrnutý reklamný predmet a účastnícka medaila s logom pretekov, šunková pizza, čapovaná veľká kofola, alebo veľké pivo.

Víťazov po kategóriách čakajú finančné odmeny a symbolické trofeje s tým, že jeden pretekár/ka môže byť odmenený len v jednej kategórii. Prví piati bežci Patriot ligy budú odmenení vecnými cenami.

Vyhlásenie výsledkov: Po dobehnutí posledného pretekára.

Náklady spojené s účasťou na pretekoch si hradí každý pretekár sám.

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

Upozornenie: ​Preteká sa za neobmedzenej premávky, každý účastník
​štartuje na vlastné nebezpečenstvo, organizátor nezodpovedá za materiálne ani zdravotné škody spôsobené účastníkom pretekov.

!!!PLNÝ ŠTARTOVNÝ BALÍČEK JE GARANTOVANÝ LEN PRE PRETEKÁROV PRIHLÁSENÝCH ONLINE!!!

Organizačný výbor:

Hlavný rozhodca: Peter Buc 0905299189
Hlavný organizátor: Mgr. Michal Barna, PhD.

Kontakt: domasska10@gmail.com; 0915 878 930