Domašská desiatka na Eve

Termín : 13. Júl (nedeľa) 2014 so štartom o 1000 hod

Usporiadateľ : Obec Holčíkovce, Mgr. Michal Barna

Prezentácia : Mailom na adrese: domasska10@gmail.com / alebo v Pizzéri Palermo na rekr. oblasti Domaša časť Holčíkovce v deň pretekov od 8,00 hod. do 9,55 hod. .

Účastnícky poplatok :   5,00 € na mieste, ale POZOR – pretekári, ktorí sa zdarma zaregistrujú elektronicky prostredníctvom odoslania mailu v tvare – Meno Priezvisko, rok narodenia – na adrese: domasska10@gmail.com na štarte platia 4,00 € (platí do 7.7.2014). ( + Samozrejme účastníci preteku a ich rodiny neplatia vstupné do r.o. Domaša – Eva )

Pretek je súčasťou : PATRIOT Vranovská bežecká liga

Popis trate : Dva 5km okruhy. Asfaltovou cestou od plážového ihriska Pizzérie Palermo na Eve popri vodnej nádrži Domaša lesným chodníkom na časť Poľany k reštaurácii Koliba a späť.

Občerstvenie : Voda alebo ionťák na konci 1. kola a v cieli

!! Po vyhodnotení pretekov spoločný obed – Pizza a nápoj Šariš10/Birell/Kofola v cene štartovného + každý účastník TRIČKO s logom pretekov !!

Kategórie :       Open, B, C, D, ženy do 35 rokov, ženy nad 35 rokov, ženy nad 50r.

(Pozor!! Kategórie budú odmenené len pri účasti troch a viacerých pretekárov / pretekáriek)

Poznámky :

  • Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.
  • Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené pretekárom počas pretekov.
  • U pretekárov štartujúcich v kategóriách Muži a Ženy sa vyžaduje lekárska prehliadka, nie staršia ako jeden rok.

Informácie : Mgr. Michal Barna, Tel.: 0915 878 930 , Mail: domasska10@gmail.com

Finančné odmeny podľa kategórii :

Kategórie                     1. miesto          2. miesto           3. Miesto         4.Miesto           5. Miesto
Open                          50 €                    40 €                  30 €                    20€                     10€

Muži – B                       30 €                  20 €                 10 €

Muži – C                      30 €                  20 €                  10 €

Muži – D                        30 €                 20 €                  10 €

Ženy do 35                     30 €                  20 €                  10 €

Ženy nad 35                     30 €                 20 €                  10 €

Ženy nad 50                      30 €                 20 €                  10 €

 

Pre Vás a vaše detičky je počas, ale aj po preteku k dispozícii trampolína s priemerom 5m a pieskové volejbalové ihrisko. + Vichodňarske more 50m od štartovej čiary a skvelé občerstvenie na terase v Pizzérii Palermo hneď vedľa. Tešíme sa na Vašu účasť , vítaní sú VŠETCI bez rozdielu veku, pohlavia či športovej výkonnosti!