Múzeum moderného umenia Andyho Warhola

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (MMUAW) bolo založené v roku 1991 ako prvé na svete venované osobnosti kráľa pop-artu. Dnes je múzeum nadregionálna špecifická inštitúcia múzejno-galerijného typu, zaoberajúca sa predovšetkým aktuálnymi tendenciami súčasného umenia a hlavne životom a dielom Andyho Warhola.

Koncepčne mapuje, prezentuje a odborne spracováva nielen život a tvorbu Andyho Warhola, ale aj súčasné tendencie vo výtvarnom umení a kultúre, vplyv etnika pôvodu umelca na jeho dielo, vplyv pop-artu na aktuálne umenie a témy s tým súvisiace.

Kontakt

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
Andyho Warhola 748/36
068 01 Medzilaborce
Slovenská republika

tel: +421 57 74 800 72
email: awmuzeum@post.sk, warhol@zoznam.sk
www.muzeumaw.sk