Na Domašu autobusom cez leto aj z Hanušoviec nad Topľou

Aj v tomto roku sa môžu turisti a rekreanti dostať na Domašu priamymi autobusovými spojmi z Hanušoviec nad Topľou. Prešovský samosprávny kraj (PSK) na tejto trase zachoval od 1. júla do 31. augusta pravidelnú linku, ktorej prevádzka bola spustená vlani na podnet Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. Autobusy premávajú počas pracovného týždňa dvakrát denne v smere na rekreačnú oblasť (RO) Domaša Dobrá a späť.

Prvý spoj má odchod z Hanušoviec nad Topľou o 9:50 a príchod na RO Domaša Dobrá o 10:45. Druhý spoj rovnakej linky odchádza z Hanušoviec nad Topľou o 14:05 a príchod na Domašu má o 15:00. Využiť ich môžu aj cestujúci z metropoly Šariša, ktorým však vzhľadom na aktuálne prebiehajúce rekonštrukčné práce na trase Prešov – Hanušovce nad Topľou (meškanie dopravy od 19 do 25 minút) odporúčame využiť nasledujúce skoršie spoje: spoj č. 4 na linke 713407 s odchodom z Prešova o 8:30 a spoj č. 9 na linke 707449 s odchodom z Prešova o 13:05 (viď tabuľka nižšie). Autobus smerujúci z RO Domaša Dobrá do Hanušoviec nad Topľou môžu návštevníci tohto letoviska využiť tiež dvakrát denne, a to s odchodom o 10:45 a 15:00. V prvom prípade je čas na prestup na prípoj do Prešova tri až päť minút, v druhom prípade je to 13 minút. Podľa informácií Odboru dopravy Prešovského samosprávneho kraja sa v tomto lete medzi Hanušovcami nad Topľou a RO Domaša Dobrá neplánujú žiadne rekonštrukčné práce, ktoré by tam zásadne obmedzili premávku, preto sa meškanie spojov na tejto trase nepredpokladá a cestujúci by mali mať zabezpečené prestupové časy v Hanušovciach nad Topľou do Prešova podľa platného cestovného poriadku 2021.


Obdobie od 01.07.2021 do 31.08.2021
Smer: Prešov – Hanušovce nad Topľou – Rekreačná oblasť Domaša Dobrá
Spoj Odchod Príchod Prestoj Spoj Odchod Príchod
713407 4 Prešov

8:30 h

Hanušovce n/T   9:05 h 0:45 h 713410 37 Hanušovce n/T   9:50 h Domaša

10:45 h

707449 9 Prešov

13:05 h

Hanušovce n/T   13:39 h 0:26 h 713410 39 Hanušovce n/T   14:05 h Domaša

15:00 h

Smer: Rekreačná oblasť Domaša Dobrá – Hanušovce nad Topľou – Prešov
Spoj Odchod Príchod Prestoj Spoj Odchod Príchod
713410 38 Domaša

10:45 h

Hanušovce n/T   11:20 h 0:03 h 702412 7 Hanušovce n/T   11:23 h Prešov

12:00 h

713410 40 Domaša

15:00 h

Hanušovce n/T   15:30 h 0:13 h 702412 15 Hanušovce n/T   15:43 h Prešov

16:20 h