Okolo Domaše 2014

Zaregistrujte sa na najväčšie letné športové podujatie na Domaši. Okolo Domaše už 5. júla 2014 na Dobrej.

Pozrite si propozície k VII. ročníku Okolo Domaše 2014.
Organizátor
Občianske združenie Bike Team Vranov nad Topľou

Termín podujatia
5. júl 2014

Miesto konania
Štart: Domaša (Dobrá) autocamping
Cieľ: Domaša (Dobrá) pred potravinami SOFIA
Google maps

Časový harmonogram 
08:00 – 09:45 Prezentácia (doklad totožnosti).
9:50 – Otvorenie podujatia a inštrukcie.
10:00 – Štart – skupina súťažná
10:10 – Štart – skupina nesúťažná
12:00 – 16:00 Plánovaný dojazd do cieľa, vyhodnotenie podujatia.
16:00 – 24:00 Kultúrny program – všetci ste pozvaní!
Vystúpenie hudobných skupín + DJ.
Počas programu stráženie bicyklov zabezpečené.
17:00 – Losovanie tomboly.
18:00 – Koncerty hudobných skupín + DJ.
21:00 – Videoprodukcia z podujatia.
24:00 – Záver.

Kategórie
Nesúťažná – bez obmedzenia veku

Súťažná 
Juniori:
Muži – do 18 rokov
Ženy – do 18 rokov
Seniori:
Muži – nad 18 rokov
Ženy – nad 18 rokov

Prihlásenie 
Na podujatie sa môžete prihlásiť cez online registráciu od 20.3.2014 do 22.6.2014. Po 22.6.2014 je možná registrácia len osobne v deň štartu. Prihláseným účastníkom v deň štartu podujatia t.j. 05.07. 2014, usporiadateľ negarantuje tričko podujatia a ďalšie benefity. Za prihláseného ste považovaní po pripísaní štartovného na účet organizátora!

Úhrada štartovného
Systém automaticky zašle v sprievodnom emaile aktuálnu výšku štartovného pre Vašu registráciu.

Štartovné číslo – 0 – 500 – 8€
Štartovné číslo – 501 – 1000 – 10 €
Štartovné číslo – 1001 – ? – 12 €
Na mieste – 15€ (negarantované tričko a ďalšie benefity)
Deti do 12 rokov a dôchodcovia (nad 60 rokov) – 5€ jednotne pri online registrácii

Platobné údaje:
číslo účtu: 2620019318/1100 Tatra banka
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: registračné číslo, ktoré Vám bolo pridelené pri prihlásení, je uvedené v zozname prihlásených účastníkov 
doplňujúce údaje: Vaše meno a priezvisko

POZOR!!! V prípade neuhradenia štartovného do 10. dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená. 

Účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa.
Po úhrade štartovného Vám bude priradené štartovné číslo.
Realizáciu platby si môžete skontrolovať v zozname prihlásených účastníkov.

Prezentácia 
V sobotu v deň podujatia 05. 07. 2014, od 08:00 do 09:45.
Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.

Trať (POZOR, zmena trasovania)
dĺžka: 37,5 km
smerovanie: Dobrá – Trepec – Valkov – …….
prevýšenie: 333 m
obtiažnosť: mierne náročná
podklad: zmiešaný: lesná cesta, štrk, asfalt
profil: kopíruje brehy Domaše, komplikované úseky budú označené

Podmienky účasti:
Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu.
Podujatie ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo.
Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.
Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.

Záverečné ustanovenie
· Účastníci štartujú na vlastné riziko.
· Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
· deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
· Online registrovaný účastník dostane športové tričko s logom podujatia.
· Účastníkom registrovaným v deň štartu usporiadateľ negarantuje tričko a benefity.
· Každý účastník dostane občerstvenie.
· Z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom.
· Pre cyklistov a ich bicykle bude k dispozícii v cieli umývacia stanica.
· Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti.
· Akcia sa končí dojazdom účastníka do cieľa.
· Možnosť stráženého uskladnenia bicyklov po dojazde v cieli počas kultúrneho programu.
· Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách.
· Podujatie sa koná za každého počasia.
· Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu!