Piaty ročník Domašskej desiatky už 5. Júla na Eve

Screen Shot 2015-06-25 at 08.56.25Klub otužilcov Vranovské vydry v spolupráci s primátorom mesta Vranov nad Topľou Ing. Jánom Raganom, pizzeriou Palermo, obcou Holčíkovce a reklamnými partnermi Vás pozýva na 5. ročník rekreačného bežeckého podujatia “Domašská desiatka na Eve“.

Prezentácia bude prebiehať v pizzerii Palermo v rekreačnej oblasti Domaša – časť Holčíkovce (Eva) v deň pretekov od 8:00 do 10:00.

Cena štartovného: 8 € na mieste, 6 € pre pretekárov vopred nahlásených prostredníctvom internetu na adrese: http://domasa.preteky.com/registracia.html do pondelka 3.júla 2017.

V cene štartovného je pre každého online prihláseného pretekára zahrnutý reklamný predmet a účastnícka medaila s logom pretekov, šunková pizza, pivo/kofola a finančné odmeny  v kategóriách: OPEN (prvých 5 bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti), Muži B, C, D, – Ženy E, F, G (1., 2., 3. miesto)  len SVK pretekári/pretekárky. Víťazov po kategóriách čakajú nie len finančné odmeny, ale aj krásne trofeje s tým, že jeden pretekár/ka môže byť odmenený len v jednej kategórii. Prví piati bežci Patriot ligy Vranov budú odmenení vecnými cenami.

Popis trate: Dva 5km okruhy. Asfaltovou cestou od plážového ihriska Pizzerie Palermo na Eve popri vodnej nádrži Domaša lesným chodníkom na časť Poľany k reštaurácii Koliba a späť.

Pre menej odvážnych je pripravená kategória fun run (len jeden 5km okruh) s rovnakým štartovným, medailou a občerstvením, s vecnými cenami pre prvých troch pretekárov.

Keďže v júli tradične býva teplo, na dvoch okruhoch vás čakajú tri občerstvovačky. Preto sa smädu báť nemusíte.

  • Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.
  • Usporiadatelia nezodpovedajú za škody spôsobené
  • pretekárom počas pretekov, každý beží na vlastnú
  • zodpovednosť.
  • Preteky sú súčasťou Patriot bežeckej ligy Vranov
  • a Michalovskej oblastnej bežeckej ligy.
  • Kopletný štartovný balíček je garantovaný len
  • pre pretekárov, ktorí sa prihlásia online
  • do stanoveného termínu!

 

Hlavný rozhodca: Peter Buc

Hlavný organizátor: Mgr. Michal Barna, PhD.

Kontakt: domasska10@gmail.com , 0915 878 930