Our Events

Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Okolo Domaše 2021

3. júla 2021

€15

Termín podujatia
3. júla 2021

Miesto konania
Štart: Domaša (Dobrá – pláž)
Cieľ: Domaša (Dobrá – pláž)

Časový harmonogram
Piatok
15:00 – 18:00 – Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)
Sobota
08:00 – 09:45 Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)
08:00 – 10:00 Priebežný štart – štart možný okamžite po registrácii
12:00 – 16:00 Plánovaný dojazd do cieľa
16:00 – vyhodnotenie podujatia a losovanie tomboly

Kategórie
Nesúťažná Okolo Domaše – bez obmedzenia veku.

Trať
dĺžka: 37,5 km
smerovanie: Dobrá – Tíšava – Valkov …….
prevýšenie: 333 m
obtiažnosť: mierne náročná
podklad – zmiešaný: lesná cesta, štrk, asfalt
profil: kopíruje brehy Domaše, komplikované úseky budú označené

Prihlásenie
Na podujatie sa môžete prihlásiť cez online registráciu od 30.5.2021 do 27.6.2021 (vľavo v rohu). Po 27.6.2021 je možná registrácia len osobne v deň štartu. prípadne počas piatkovej prezentácie pokiaľ nebude vypredaná kapacita podujatia. Všetkým prihláseným účastníkom v rámci kapacity 900 účastníkov sú garantované tričko, občerstvenie a medaila podujatia.

Pre rok 2021 je kapacita podujatia obmedzená na 900 účastníkov. Po naplnení kapacity podujatia už ďalšie registrácie nebude možné prijať.

Úhrada štartovného
Online vopred – 15 €
Na mieste – 20 €

Zvýhodnené štartovné
Dôchodcovia a deti do 15 rokov – 8 € jednotne (platí iba pre online registráciu)

Platobné údaje:
IBAN: SK6783300000002900960815
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: registračné číslo, ktoré Vám bolo pridelené pri prihlásení
doplňujúce údaje: Vaše meno a priezvisko

POZOR!!! V prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie, bude Vaša registrácia zrušená.

Účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa. Úhradu štartovného si môžete skontrolovať v sekcii – Údaje o registrácii. V prípade nepripísania platby do 3 dní od vykonania úhrady, nás prosím kontaktujte. V prípade úhrady poštovou poukážkou Vás prosíme o uchovanie ústrižku pre prípad kontroly došlej platby.

ZAPLATENÉ ŠTARTOVNÉ SA NEVRACIA!!! Možnosť presunúť zaplatené štartovné na iného účastníka, pre presun zaplateného štartovného prosím píšte na martin.palencik@mtbiker.sk

Prezentácia
Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.

Podmienky účasti:
a) Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
b) Podujatie ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo.
c) Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
d) Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.
e) Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.

COVID informácie
• v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a nemožnosti usporiadať podujatie v stanovenom termíne sa podujatie buď zruší alebo presunie na iný termín v rámci leta 2021
• v prípade zrušenia podujatia má účastník právo na vrátenie štartovného v plnej výške, resp. presun na budúci rok
• každý účastník sa zaväzuje dodržiavať protiepidemiologické opatrenia platné v čase konania podujatia.
• organizátor má právo odoprieť vstup, resp. vykázať z podujatia osobu, ktorá odmietne splniť platné opatrenia
• kapacita areálu štartu a cieľa podujatia bude kontrolovaná organizátorom. Do areálu nebudú vpustení ľudia okrem účastníkom podujatia a organizátorov, resp. osôb, ktoré sa podieľajú na organizácii podujatia.

Záverečné ustanovenia
• Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
• Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
• Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
• Online registrovaný účastník dostane športové tričko s logom podujatia.
• Každý účastník dostane občerstvenie.
• Z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom.
• Pre cyklistov a ich bicykle bude k dispozícii v cieli umývacia stanica.
• Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti.
• Akcia sa končí dojazdom účastníka do cieľa.
• Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách.
• Podujatie sa koná za každého počasia.
• Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu!

Podrobnosti

Dátum:
3. júla 2021
Cena:
€15
Udalosť Kategória:
Webstránka:
https://okolodomase.mtbiker.sk

Miesto udalosti

Domaša (Dobrá) autocamping
Slovakia (Slovak Republic) + Google Map