Program Slovenského Navalis na Dobrej

Slovenské Navalis – slávnosti sv. Jána Nepomuckého (patróna všetkých námorníkov a ľudí od vody ) – sa ukutoční už tento víkend na Dobrej, prinášame vám aktuálny program:

Piatok: 26.6.2020 

19:00   letisko Svidník 

Privítanie delegácie z Prahy na čele s J.Em. kardinálom Dominikom Dukom 

Ďalší členovia delegácie: 

p. Zdeněk Bergman – prievozník Pražský 

p. Vojtech Pokorný – predseda spolku sv. Jána Nepomuckého 

Prítomní: 

Jaroslav Makatúra 

( starosta obce Malá Domaša, predseda OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš )

Ľubica Zubková

( starostka obce Dlhé Klčovo )

Folklórny súbor Rovina 

20:00   Príjazd na Domašu – hotel Zelená Lagúna 

            Privítanie delegácie na Domaši: 

Radovan Kapraľ – starosta obce Kvakovce 

Silvia Manduľáková – riaditeľka hotela Zelená Lagúna

Martina Timková – predsedníčka komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce 

Mária Telepunová – starostka obce Nová Kelča 

Ján Jakubov – starostka Turany nad Ondavou 

Ladislav Vrabeľ – starosta obce Bžany 

Michal Flešár – starosta obce Holčíkovce 

Lenka Hierzer Štiber – starostka obce Slovenská Kajňa 

Sobota: 27.6.2020 

11:30    Návšteva kardinála Dominika Duku v obci Dlhé Klčovo 

 • Odhalenie a požehnanie pamätnej tabule rehoľníkom a politickým väzňom pátrovi P.RNDR. Jánovi Janokovi CSsR a pátrovi MUDr. Jánovi Janokovi CSsR. 

( rímskokatolícky kostol Dlhé Klčovo )

 • Prítomný aj emeritný biskup Alojz Tkáč 

12:30    Stretnutie so zástupcami obce Dlhé Klčovo a občanmi v Kultúrnom dome 

19:15    Slovenské Navalis – Domaša Dobrá – hlavná pláž

            ( záštitu nad podujatím prevzali prof. Vladimír Krčméry a Milan Majerský – župan PSK )

            Hlavný program: 

 • Anna Servická – vystúpenie
 • Slávnostná svätá omša Za uzdravenie sveta

( celebruje kardinál Dominik Duka – arcibiskup Pražský a Mons. Bernard Bober – metropolita Košický )

 • doprovod zbor a orchester PUĽS-u. 
 • Sima Martausová – koncert – poďakovanie zdravotníkom a ľuďom v prvej línii pri boji s koronavírusom – pozdrav profesora Krčméryho Domašanom
 • Slávnostné požehnanie lodí a ľudí od vody z paluby výletnej lode Bohemia

( požehnanie vykoná kardinál Dominik Duka a Mons. Bernard Bober )

 • Veľkolepý ohňostroj odpálený z vody 
 • Vystúpenie PUĽS-u

22:00    Zelená lagúna – záverečné poďakovanie účinkujúcim a hosťom

Nedeľa, 28.6.2020 

 11:00   Odpustová slávnosť v kostolíku na Trepci 

 • stretnutie rodákov zo zatopených obcí Trepec a Dobrá nad Ondavou
 • práve v tomto kostolíku sa ľudia v roku 2017 symbolicky prvý krát modlili za prinavrátenie výletnej lode na Domašu 
 • prvý krát v histórii pôjdu rodáci zo zatopených obcí ku kostolíku výletnou loďou
 • za týmto účelom bolo pri kostolíku umiestnené nové prístavné mólo, ktoré bude slúžiť v budúcnosti aj prepravu svadobčanov a bohoslužby  
 • loď s rodákmi zo zatopených obcí odchádza z hlavného prístavu na Dobrej na Nábrežnej ulici č. 1 v nasledovných časoch: 

o 09:00 hodine – prvá várka 

o 10:00 hod. – druhá várka aj s kardinálom a folklórnym súborom Rovina

12:30    Pohostenie pri kostolíku 

13:30    Odchod 

Novinka na Domaši:Hotelový rezort Zelená Lagúna na počesť vzácnej návštevy uvedie do ponuky špeciálny dezert pripravený hotelovým cukrárom pod názvom „Kardinálové rezy“, ktorý  budú môcť návštevníci hotela ochutnať počas celého mesiaca júl.