Splavy riek Ondava a Topľa

ONDAVA – SLOVENSKÁ KAJŇA (HRÁDZA) R. KM 67,7 – SEDLISKÁ (MOST) R.KM 58,6

13975284550-splav„A okolo válalalala tečie riečka …“ čo si budeš o tom spievať, príď to splaviť! Dĺžka splavu 9 km, 2 – 3 hodiny. Cena za dvojmiestne kanoe s príslušenstvom a dopravou lodí na miesto štartu a z cieľa je 17 € za loď. * Ak ste ubytovaný na niektorom zo stredísk Veľkej Domaše, stiahnite si cestovný poriadok, aby ste vedeli ako sa dostať na začiatok splavu a potom späť na Domašu. Vyskúšajte si oddych v prírode inak. Viac..

ONDAVA – HRÁDZA VODNEJ NÁDRŽE VEĽKÁ DOMAŠA, R. KM 72,4 – HENCOVCE, ŽLTÝ MOST, R. KM 51,3

6996603070-p6210004Úsek Ondavy vhodný na celodenný výlet, s krátkym prenesením hrádze vyrovnávacej nádrže v Slovenskej Kajni. Počas plavby meandrami Ondavy možnosť vylodenia na opustenom ostrove, kúpania pri obci Benkovce, opekania, vypekania na brehu rieky. Pestrá ponuka scenérií a výhľadov s možnosťou občerstvenia v reštaurácii Čičva, splav môžete spojiť s prehliadkou zrúcanín hradu Čičva. Doba plavby asi 5-6 hodín.

Cena: 22 € za loď * , v cene je požičanie pádiel, viest a barelu vrátane dopravy lodí. Splavy v soboty a nedele alebo dohodou cez pracovný týždeň. Doprava autobusom na zástavku Domaša priehrada, naspäť autobusom alebo vlakom z Hencoviec (pozri www.cp.sk) alebo autom. Viac..
*Ceny platia pri požičaní 4 a viac lodí

ONDAVA – STROPKOV, MOST SMER BOKŠA , R.KM 102,7 – HENCOVCE, ŽLTÝ MOST, R.KM 51,3

4192592124-start-2-Začnite v piatok popoludní v Stropkove, zoberte so sebou stany, spacáky, vodu, jedenie a vyrazte na vodu. V závislosti od stavu vody uvedený splav môžete začať aj pod mostom smer Nižná Olšava alebo pod mostom pri Lomnom. Osviežiť sa môžete v Miňovciach v krčme blízko rieky. Podľa miesta štartu môžete prenocovať na vhodnom mieste na brehu Ondavy, alebo pri Turanoch nad Ondavou v bývalom kempe.

V sobotu si urobíte prehliadku stredísk Domaše. Najprv si pozriete pravostranný Valkov, a popri pravom brehu pokračujete na stredisko Dobra. Cestou sa môžete zastaviť pri kostolíku zatopenej obce Trepec. Máte aj druhú možnosť, z Valkova prepadlujete na ľavý breh na stredisko Kelča, zastaviť sa môžete pri barokovom kostole Sv. Štefana, cez poloostrov dorazíte na stredisko Holčikovce – Eva a večer môžete zakotviť na stredisku Poľany.

V prípade pokojnej hladiny sa môžete v sobotu preplaviť aj krížom z Holčíkoviec na Dobru alebo opačne.

V nedeľu ráno vyrazíte zo strediska Poľany popri ľavom brehu ku hrádzi(Hradza Veľkej Domaše je od 16.07.2011 sprístupnená.), ktorú prenesiete vľavo a ďalej pokračujete pekným úsekom Ondavy k vyrovnávacej nádrži Malá Domaša. Hradzu vyrovnávacej nádrže prenesiete po pravej strane a pokračujete po známom úseku Ondavy až do Hencoviec. Zastaviť sa môžete pod Hradom Čičva a občerstviť v rovnomennej reštaurácii. Viac..

TOPĽA – GIRALTOVCE, R.KM 61 – BOŽČICE, MOST, R.KM 3,2

13975307380-ciel-2-Topľa je výborná rieka na víkendový 3 denný alebo 4 denný splav. Začať môžete v piatok poobede v Giraltovciach a pohodovým tempom sa plaviť po rieke na ktorej sa striedajú pereje s olejovitými úsekmi. Takto to pokračuje až k ľavostrannému prítoku pri obci Tarbaj, kde zalesnené bukové kopce zovrú Topľu a tá si s dostatočným množstvom malých perejí a prahov hľadá cestu. Tu pri stave 25 cm v Hanušovciach budete musieť hľadať aj vy, aby ste našli do správneho jazyka a drhli čo najmenej. Pri znalosti základného čítania vody to však nie je problém. Medzi obcami Vlača a Ďurdoš kopce svoje zovretie uvoľnia a na ľavom i pravom brehu je možnosť postavenia prvého tábora.

Druhý deň, po polhodine plavby dosiahnete Hanušovce nad Topľou, kde si môžete doplniť proviant, alko, nealkoho nápoje, neďaleko je tiež zmrzlina. Pri Bystrom Vás môže dvakrát denne prekvapiť stádo kráv, odporúčame dať prednosť a tak pokračovať. Plavba je plynula, bez prekážok, niekedy vás prúd zatlačí na konár alebo do vŕb ak nevenujete riadeniu dostatočnú pozornosť. Po minutí mosta medzi obcami Soľ a Jastrabie je vhodné pomaly sa začať obzerať po nejakom mieste na táborenie, ktoré nemusí byť nutne v blízkosti obce, keďže na tretí deň dorazíte do Vranova, kde máte na výber medzi „som všade“ britským obchodným reťazcom alebo „za každú cenu“ najlacnejším nemeckým.

Pod Vranovom sa na rieke vyskytujú pekné pereje a keďže niektoré stromy popri rieke sú vyrúbané, je možne sa obzerať po krajine. Za mostom medzi Sačurovom a Dlhým Klčovom rieka spomalí. Po ďalších kilometroch plavby začne olej signalizovať hať. Tá sa nachádza pri obci Božčice a obchádza sa po pravej strane. Plavbu môžete ukončiť pri moste v Božčiciach alebo pri osade Hunkovce. Z obidvoch miest je prístup do obce Parchovany, kde sa nachádza park s náučným chodníkom.

Ak mate času a chuť, môžete sa po sútoku s Ondavou plaviť až do Horoviec, prípadne do Bodrogu. Za vyšších stavov vody je možne štart splavu posunúť do Marhane alebo ešte vyššie. Viac..

Kontakt

Alcea, požičovňa lodí
Alcea, s.r.o. , 067 45 Topoľovka 243
mobil: 0907 503 069, 0949 192 830
0915 354 728 (O2)
e-mail: alcea.kanoe@gmail.com

Viac info: http://www.alcea.sk/kontakt