Staň sa dobrodruhom s podtitulom #ekoZEMplín

Cieľom súťaže Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne je spoznávať známe i menej známe lokality tohto výnimočného územia, ktoré má svoje čaro aj v jesennom a zimnom období. Takýmto spôsobom chceme v mladých ľuďoch budovať vzťah k miestu, v ktorom sa narodili.

Súťaž, ktorú realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) po druhýkrát, má v tomto roku podtitul #ekoZEMplín. Chceme tak upriamiť pozornosť detí na potrebu ohľaduplnejšieho správania sa človeka k prírode.

Súťaž je určená pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl. Ich úlohou je namaľovať, resp. nakresliť pre nich najkrajšiu atraktivitu z územia Horného Zemplína, ktorú doteraz navštívili alebo chcú navštíviť. Podmienkou účasti v súťaži je, že pri tvorbe diela musí súťažiaci sčasti zrecyklovať nejaký materiál, ako je napr. plast, kartón či drevo.

Okrem zaujímavých cien, ako sú drobná elektronika či spoločenské hry, môžu účastníci súťaže získať množstvo podnetných informácií, z ktorých môžu čerpať nielen v škole, ale aj v osobnom živote. Táto súťaž predstavuje obrovský priestor v oblasti vzdelávania – spoznávanie rôznych kultúr, histórie i získavania vedomostí v prírodnej oblasti. Zároveň ponúka priestor na vzdelávanie aj samotnej OOCR-ke, ktorá prostredníctvom týchto obsahov môže objaviť nové atraktívne miesta v území.

Originál maľby/kresby na výkrese s recyklovaným prvkom spolu s identifikačnými údajmi – názov objektu/lokality, meno, priezvisko, vek, úplná adresa a súhlas so zverejnením diela na prezentačné účely treba odoslať na adresu Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa.

Uzávierka súťaže je 14. januára 2022. Príspevky bude hodnotiť trojčlenná porota. Ocenené budú osobitne tri najlepšie diela na prvom a druhom stupni. Každý účastník bude zároveň odmenený zaujímavými propagačnými materiálmi. Viac informácií získajú záujemcovia aj na webovej stránke www.hornyzemplin.sk v časti Aktuality.