Surf Club (Domaša Eva, Holčíkovce – časť Kemp)

clenovia2Komunita rôznorodých ľudí odlišných profesií ,ktorých spája láska k športu k výkonom, k vode a ku krásnym večerom pri nekonečných plánoch a debatách.

Menný zoznam s registračnými číslami a aktuálnom bodovom hodnotení nájdete na www.sailing.sk, poradie pretekárov a bodové hodnotenie klubov .
(tam zistíte, že tím ATU Košice patrí dlhodobo k najlepším a najagilnejším klubom v okruho-vom jachtingu na Slovensku)

Vodné športy pri Technickej Univerzite v Košiciach ( ATU KE) majú päťdesiatročnú tradíciu v pretekaní na vode, s organizáciou miestnych , ale aj medzinárodných pretekov a sústredení pre mládež a študentov. Od roku 1957 to bola kanoistika, pretekárska – slalom a zjazd na divokej vode a vodná turistika . Windsurfing, ako relatívne nový šport obohatil činnosť vtedajšieho oddielu vodných športov Slávie Vysokej školy technickej začiatkom osemdesiatych rokov. V roku 2000 pôvodný klub kanoistiky a jachtingu sa pri transformácii na novú telovýchovnú jednotu – Akademik Technická univerzita Košice rozdelil na dva kluby Klub Jachtingu a Klub Kanoistiky . Väčšina členov oboch klubov sú študenti univerzity , alebo jej absolventi. Široká členská základňa ktorá vznikala v úzkom prepojení s Katedrou telesnej výchovy Univerzity, bola základom aj pre výkonnostný a vrcholový šport .

Systematická a koncepčná práca vedenia Klubu Jachtingu priniesla nasledujúce výsledky a úspechy :

  • Klub je dlhoročne vyhodnocovaný ako jeden z najlepších v okruhovom jachtingu v rámci Slovenska
  • Patrik Pollák – odchovanec a stály člen klubu sa trikrát nominoval na OH (Atlanta, Sydney, Peking) a je Majstrom sveta v triede RAC – http://www.svk1.com
  • Dušan Vanický je medzinárodným rozhodcom 1. tr. a predsedom medzinárodnej a rozhodcovskej komisie SZJ
  • Alksnevicius Gedrius je predsedom trénerskej rady pri SZJ (www.sailing.sk)
  • Každoročne máme niekoľkých nositeľov titulu Majster Slovenskej republiky
  • Klub disponuje trénermi a cvičiteľmi na okruhový jachting a vodné športy
  • Organizujeme letné tábory pre deti a mládež s výcvikom jachtingu, windsurfingu, a ostatných vodných športov.
  • Klub so svojím potenciálom poskytuje aj členom iných Telovýchovných jednôt (Metropol Košice, Jachtklub Sobrance) tréningové možnosti.
  • Ako aktívny klub so strediskom pri vodnej nádrži Domaša sme získali od Slovenského Zväzu Jachtingu štatút Tréningového centra mládeže.

Viac info na www.surfclub.sk

Kontakt

SURFCLUB

Windsurfing Domaša

Veľká Domaša – Holčíkovce

Slovensko

Telefón: +421 903 655 253

E-mail: info@surfclub.sk

Web: www.surfclub.sk