Tour de Vranov

plagat-2016Miesto
Garden Hotel (Bogarka) Domaša , stredisko Dobrá

Prihlásenie
Na podujatie sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 4.9.2016 – http://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=886
Po 4.9.2016 je registrácia možná len osobne v deň štartu. Prihláseným účastníkom v deň štartu podujatia t.j.11.9.2016 usporiadateľ negarantuje tričko podujatia a ďalšie benefity. Za prihláseného ste považovaný po pripísaní štartovného na účet organizátora.

Úhrada štartovného
Úhrada platby online platobnou kartou alebo bankovým prevodom do 4.9.2016 – 5 €
Úhrada na mieste 11.9.2016 – 10 €

V cene je
tričko podujatia (online platba), občerstvenie, strava formou švédskych stolov a iné benefity.

Prezentácia
11.6.2016 od 08.30 do 09.30 hod. v priestoroch štartu Hotel Garden

Kategórie

MUŽI

  • A: do 29 rokov
  • B: 30-39 rokov
  • C: 40-49 rokov
  • D: 50-59 rokov
  • E: 60 a viac rokov

ŽENY

  • F: do 29 rokov
  • G: 30 a viac rokov

JUNIORI

  • H: do 18 rokov

JUNIORKY

  • I: do 18 rokov

Štart pretekov
– Slávnostný letmý štart z pred Garden Hotela o 10.00 hod.
– Ostrý štart bude pri odbočke na hrádzu Domaša smerom na Malú Domašu cca 10.10 hod.

Trasa Pretekov
R.O.Domaša časť Dobra Hotel Garden – Slovenská Kajňa – Benkovce – Sedliská – Majerovce – obchvat Vranov n/T – Čaklov – Soľ – Hlinné – Čierne n/T – Bystré – Hanušovce n/T – Remeniny -Matiaška – Detrík – R.O. Domaša časť Dobrá Hotel Garden.

Mapa a profil

vranov_01

vranov

Bezpečnosť pretekárov:
Zabezpečuje polícia SR, 6x sprievodné auto, 1x dodávka, 1x zdravotná služba

Dojazd do cieľa: Pod Hotelom Garden v priestoroch štartu.

Dĺžka pretekov: 65 km

Vyhodnotenie a ceny: Po dojazde pretekárov budú podľa kategórii vyhodnotení prví traja súťažiaci. V hre sú zaujímavé ceny.

Záverečné ustanovenie
– Preteká sa podľa týchto propozícii za plnej premávky.
– Počas celého preteku je každý povinný mať na hlave prilbu.
– Usporiadateľ neručí za škody, ktoré spôsobia pretekári alebo ich doprovod.
– Každý pretekár svojím podpisom do štartovnej listiny prehlasuje, že preteká na vlastne nebezpečenstvo a prípadné vzniknuté škody si nebude nárokovať od usporiadateľov.
– Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v týchto propozíciách.