Vlastivedné múzeum (Hanušovce nad Topľou)

attraction3-imageVlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou vzniklo v roku 1975 ako Okresné vlastivedné múzeum vo Vranove nad Topľou so sídlom v Hanušovciach nad Topľou. Od roku 1976 sídli v renesančno-barokovom (tzv. Veľkom) kaštieli, ktorý si na prelome 17. a 18. storočia dali postaviť vtedajší majitelia Hanušoviec Dežőfiovci. Historický objekt je sám osebe zaujímavý.

Od začiatku sa kreovalo ako vlastivedné so zbernou oblasťou vranovského regiónu. Po rôznych modifikáciách názvu je jeho dnešné oficiálne pomenovanie Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou.

Múzeum spravuje dve historické budovy a časť historického parku. Sídlom múzea je kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. stor., ku kaštieľu patrí rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným členením. Zriaďovateľom múzea je Prešovský samosprávny kraj. Je registrovaným múzeom na Ministerstve kultúry SR. Viac info…