Vyskúšajte bajk výlet na Grófňu alebo Bučky

Už Vás nebaví bajk túra okolo Domaše? Vyskúšajte výlet na Grófňu alebo Bučky.

Grófňa

Začíname na Dobrej. Po cca 4 kilometroch a nastúpaní 200 výškových metrov sa dostávame ku vrcholu – vyhliadka Grófňa. Odtiaľ môžeme pozorovať severovýchodnú stranu Domaše s časťou vodnej plochy. Je zaujímavé, že táto lokalita bola v minulosti využívaná ako orná pôda. Dnes je okolie porastené hustým dospelým lesom. Cesta späť vedie cez miernu zachádzku na Valkov, následne kostolík Trepec a štart našej túry – Domaša Dobrá.

Bučky

V porovnaní s Grófňou je táto túra o niečo dlhšia a náročnejšia. Prvých cca 8 km je kontinuálne stúpanie (cca 350 výškových metrov) až ku najvyššiemu vrcholu pahorkatiny – vrchu Bučky (528,8 m.n.m). Následne nás už mimo jedného miernejšieho stúpania (cca 150 výškových metrov) čaká iba pozvoľný zjazd späť až na Domašu Dobrá.